ขอต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ คณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจส่วนงาน ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555 โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

VISITING COMMITTEES    VISITING COMMITTEES

VISITING COMMITTEES    VISITING COMMITTEES

VISITING COMMITTEES    VISITING COMMITTEES

VISITING COMMITTEES    VISITING COMMITTEES

VISITING COMMITTEES    VISITING COMMITTEES

VISITING COMMITTEES    VISITING COMMITTEES

VISITING COMMITTEES    VISITING COMMITTEES

Print

UP