อธิการบดีจาก Esa Unggul University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 Assoc.Prof.Dr.Ir Arief Kusuma อธิการบดีจาก Esa Unggul University และผู้แทน เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และ Esa Unggul University ประเทศอินโดนีเซีย และยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและคลินิกกายภาพบำบัด และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการTMS ของคณะกายภาพบำบัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าพบกับ ผศ.สุรกิจ นาทีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Esa Unggul University    Esa Unggul University

Esa Unggul University    Esa Unggul University

Esa Unggul University    Esa Unggul University

Esa Unggul University    Esa Unggul University

Esa Unggul University    Esa Unggul University

Esa Unggul University    Esa Unggul University

Esa Unggul University

Print

UP