บรรยายพิเศษ การใช้จิตวิทยาในสาขาอาชีพกายภาพบำบัดระบบประสาท
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญ รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในเรื่อง การใช้จิตวิทยา ในสาขาอาชีพกายภาพบำบัดระบบประสาท ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี จ.219 จิตวิทยาประยุกต์ ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Lt1 ตึกคณะนิติศาสตร์

Special Lecture    Special Lecture

Special Lecture    Special Lecture

Print

UP