ผู้แทนจาก Udayana University Medical Faculty, Denpasar-Bali, Indonesia เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา Prof.Dr.I.Nyoman Adiputra, Dr.I Putu Adiatmika และ Dr.Made Muliarta จาก Udayana University Medical Faculty, Denpasar-Bali, ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ การศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ได้มีการเข้าพบ ผศ.ดร.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมทัวร์ศาลายา เพื่อชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

Udayana University    Udayana University

Udayana University    Udayana University

Udayana University    Udayana University

Udayana University    Udayana University

Udayana University    Udayana University

Udayana University    Udayana University

Print

UP