บรรยายพิเศษ การใช้จิตวิทยาในสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญ อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในเรื่อง การใช้จิตวิทยาในสาขาอาชีพที่แตกต่างกัน ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี จ.219 จิตวิทยาประยุกต์ ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Lt1 ตึกคณะนิติศาสตร์

Special Lecture    Special Lecture

Print

UP