ความรู้สู่ประชาชน สมองเสื่อม ภาวะที่ไม่ควรมองข้าม
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "สมองเสื่อม ภาวะที่ไม่ควรมองข้าม" ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 409 ชั้น4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานนี้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม การทดสอบแนวโน้มสมองเสื่อม กายภาพบำบัดช่วยได้อย่างไร และกายภาพบำบัดกับการชะลอโรคสมองเสื่อม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ALZHEIMER'S DISEASE    ALZHEIMER'S DISEASE

ALZHEIMER'S DISEASE    ALZHEIMER'S DISEASE

Print

UP