เสวนางานประชุมวิชาการระดับชาติ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความยินดี และชื่นชม นางสาวศิวพร ลิมปนิลชาติ นักศึกษาปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินรายการเสวนาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 หัวข้อ "ผู้อาวุโสคุณภาพ" เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

National Dialogue Conference    National Dialogue Conference

National Dialogue Conference    National Dialogue Conference

National Dialogue Conference    National Dialogue Conference

National Dialogue Conference    National Dialogue Conference

Print

UP