โครงการ แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนจิตตปัญญากายภาพบำบัดศึกษา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "แผนงานพัฒนาการเรียนการสอนจิตตปัญญากายภาพบำบัดศึกษา" ที่จัดขึ้นโดยทีมวิทยากร จากเสมสิกขาลัย ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ ในวันที่ 28 เมษายน 2555 และ ที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนการสอนจิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

Development plan of teaching    Development plan of teaching

Development plan of teaching    Development plan of teaching

Development plan of teaching    Development plan of teaching

Development plan of teaching    Development plan of teaching

Development plan of teaching    Development plan of teaching

Print

UP