การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ การวิจัยทางคลินิกสำหรับนักกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

โครงการวิจัยความเป็นเลิศ จัดโดยฝ่ายวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ซึ่งมีวิทยากรพิเศษ ได้แก่ Prof. Dr. Patricia E. Sullivan ในหัวข้อ "การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ การวิจัยทางคลินิกสำหรับนักกายภาพบำบัด โดยการบรรยายนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอย่างมากในการได้รับความรู้และกรอบแนวคิดของการปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 50 คน

Stroke rehabilitation    Stroke rehabilitation

Stroke rehabilitation    Stroke rehabilitation

Print

UP