ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 7.30 น. บุคลากรและนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และฟังเทศน์ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนำมาซึ่งความสุขและรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

Makha Bucha Day    Makha Bucha Day

Makha Bucha Day    Makha Bucha Day

Makha Bucha Day    Makha Bucha Day

Makha Bucha Day    Makha Bucha Day

Makha Bucha Day    Makha Bucha Day

Makha Bucha Day    Makha Bucha Day

Makha Bucha Day    Makha Bucha Day

Makha Bucha Day    Makha Bucha Day

Print

UP