โครงการสร้างผู้นำออกกำลังกายให้กับชุมชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 อาจารย์ และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ และ อ.รัตนา เพชรสีทอง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา PW 362 (Practical Work 362) ร่วมโครงการสร้างผู้นำออกกำลังกายให้กับชุมชน โดยชุมชนเอง ณ หมู่บ้านสหพร ในการออกกำลังกายเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง

Exercises leader    Exercises leader

Exercises leader    Exercises leader

Exercises leader    Exercises leader

Exercises leader    Exercises leader

Print

UP