การประชุมวิชาการ 2555: PHYSICAL THERAPY IN INDIVIDUAL WITH STROKE
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2555 หัวข้อเรื่อง "Physical Therapy in Individual with Stroke" โดย รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี และ อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2555 ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

INDIVIDUAL WITH STROKE    INDIVIDUAL WITH STROKE

INDIVIDUAL WITH STROKE    INDIVIDUAL WITH STROKE

Print

UP