อำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสวีเดน เดนมาร์ค และสวิตเซอร์แลนด์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สวีเดน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลา Ms. Linn Camilla Marie Hogborg and Ms. Rebecca Ida Stjarna นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Malardalen University ประเทศสวีเดน โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนสวีเดนได้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ ที่คณะกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

FAREWELL EXCHANGE STUDENTS    FAREWELL EXCHANGE STUDENTS

เดนมาร์ค
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลา Ms. Helle Louise Bagger and Ms. Maria Louise Erdal นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก VIA University College in Skejby ประเทศเดนมาร์ค โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดนมาร์คได้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ที่คณะกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

FAREWELL EXCHANGE STUDENTS    FAREWELL EXCHANGE STUDENTS

สวิตเซอร์แลนด์
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลา Ms. Lea Stern นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Applied Science ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนสวิตเซอร์แลนด์ได้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ที่คณะกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

FAREWELL EXCHANGE STUDENTS

Print

UP