โครงการความรู้สู่ประชาชน ภาวะอ้วนลงพุง
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ภาวะอ้วนลงพุง" ณ ห้อง 409 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา13.00-15.30น. โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานนี้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เรื่องภาวะวะอ้วนลงพุง รู้ได้อย่างไรว่าอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง และวิธีการพิชิตภาวะอ้วนลงพุงด้วยอาหาร อนามัย และการออกกำลังกาย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี

METABOLIC SYNDROME    METABOLIC SYNDROME

METABOLIC SYNDROME    METABOLIC SYNDROME

METABOLIC SYNDROME    METABOLIC SYNDROME

METABOLIC SYNDROME    METABOLIC SYNDROME

Print

UP