ศาลายาสานสุข
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

SALAYA  SAN-SOOK

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด นำโดย คณาจารย์ นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด ร่วมกิจกรรมชุมชนกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสานความสุขและเพื่อการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน ภายใต้โครงการ " ศาลายาสานสุข " ณ วัดศาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา 8.00 – 12.00 น. กิจกรรมให้บริการประกอบด้วย การให้คำปรึกษาสำหรับประชาชนที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการให้คำแนะนำในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชน

SALAYA  SAN-SOOK    SALAYA  SAN-SOOK

SALAYA  SAN-SOOK    SALAYA  SAN-SOOK

Print

UP