วันมาฆบูชา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 7.00-7.30 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MAKABUCHA    MAKABUCHA

MAKABUCHA    MAKABUCHA

MAKABUCHA    MAKABUCHA

MAKABUCHA    MAKABUCHA

Print

UP