คลินิกกายภาพบำบัดสัญจร
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Mobile Physical Therapy Clinic

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด นำโดย อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ อ.รัตนา เพชรสีทอง และ นักกายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการคลินิกกายภาพบำบัดสัญจร เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบลศาลายา ณ หมู่บ้านสหพร ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00น. มีผู้สนใจมารับบริการโดยถ้วนหน้า

Mobile Physical Therapy Clinic    Mobile Physical Therapy Clinic

Mobile Physical Therapy Clinic    Mobile Physical Therapy Clinic

Mobile Physical Therapy Clinic    Mobile Physical Therapy Clinic

Print

UP