อ.คีรินท์ ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อการใช้ smartphone อย่างถูกวิธี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Aj. Keerin

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา อาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กับรายการครอบครัวข่าว 3 เกี่ยวกับ การใช้ smartphone อย่างถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดที่อาจตามมาจากการใช้ smartphone ได้

Print

UP