นักกายภาพบำบัดจากลาวฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

นักกายภาพบำบัด จำนวน 5 คน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ร่วมกับคณาจารย์ นักกายภาพบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักศึกษา ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พวกเขาได้รับความรู้ทางวิชาชีพ จากการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิก และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ

Laos practiced clinical    Laos practiced clinical

Laos practiced clinical    Laos practiced clinical

Laos practiced clinical    Laos practiced clinical

Laos practiced clinical    Laos practiced clinical

Laos practiced clinical    Laos practiced clinical

Laos practiced clinical    Laos practiced clinical

Laos practiced clinical

Print

UP