การประชุมวิชาการ 2555: FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2555 หัวข้อเรื่อง "Functioal Electrical Stimulation" โดย อ.วิมลรัตน์ สกุลเลิศผาสุข และ รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี อาจารย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

ANNUAL ACADEMIC CONFERENCE    ANNUAL ACADEMIC CONFERENCE

ANNUAL ACADEMIC CONFERENCE    ANNUAL ACADEMIC CONFERENCE

ANNUAL ACADEMIC CONFERENCE    ANNUAL ACADEMIC CONFERENCE

Print

UP