การปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาและนักกายภาพบำบัดแลกเปลี่ยน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก และนักกายภาพบำบัดแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00 น. โดยวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศน์ เพื่ออธิบายโปรแกรมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สถานที่ภายในคณะ และอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการวิจัย

Orientation    Orientation

Orientation    Orientation

Orientation    Orientation

Orientation    Orientation

Print

UP