ร่วมแสดงความยินดีในงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนาสถาบันโภชนาการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 2/1 สถาบันโภชนาการ

Congratulations to Institute of Nutrition    Congratulations to Institute of Nutrition

Congratulations to Institute of Nutrition    Congratulations to Institute of Nutrition

Congratulations to Institute of Nutrition    Congratulations to Institute of Nutrition

Print

UP