โครงการความรู้สู่ประชาชน ปวดเข่า เราอยู่ได้
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ทีมนักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ปวดเข่า เราอยู่ได้" ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 โดยผู้เข้ารับการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในงานนี้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เรื่องวิธีป้องกันข้อเข่าเสื่อม และวิธีการจัดการเมื่อมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม รวมถึงการบำบัดรักษาที่ถูกวิธี ซึ่งสามารถนำกลับไปทำได้เองที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

KNEE PAIN    KNEE PAIN

KNEE PAIN    KNEE PAIN

KNEE PAIN    KNEE PAIN

KNEE PAIN    KNEE PAIN

KNEE PAIN    KNEE PAIN

Print

UP