นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Malardalen University, Sweden
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 มีนักศึกษา 3 คน ได้แก่ Ms.Danielle Eriksson, Ms Ida Israelsson และ Ms. Linnea Karlsson จาก Malardalen University นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศสวีเดน มาฝึกปฏิบัติงานทางด้านคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้ รวมระยะเวลาการศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์

Malardalen University    Malardalen University

Malardalen University    Malardalen University

Print

UP