คณบดีจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา Ms. Teresita C. Mendoza คณบดีจาก College of Allied Medical Professions, University of the Philippines Manila ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยผู้บริหารคณะกายภาพบำบัดบัด นำโดย รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารอีกหลายท่าน โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับระบบการศึกษา เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต

University of the Philippines visited the Faculty    University of the Philippines visited the Faculty

University of the Philippines visited the Faculty    University of the Philippines visited the Faculty

University of the Philippines visited the Faculty    University of the Philippines visited the Faculty

University of the Philippines visited the Faculty    University of the Philippines visited the Faculty

Print

UP