ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสวีเดน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับ Ms.Danielle Iris Eriksson, Ms.Ida Maria Israesson และ Ms.Linnea Isabella Karlsson นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Malardalen University, Sweden และมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และโรงพยาบาลศิริราช สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

Swedish students

Swedish students    Swedish students    Swedish students

Print

UP