เปิดบริการศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเปิดให้บริการรักษาหลังจากปิดปรับปรุง โดยมีพิธีบรวงสรวงศูนย์กายภาพบำบัด นำโดย คณบดีคณะกายภาพบำบัด รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ เป็นประธานในพิธี โดยศูนย์กายภาพบำบัดเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้น จะรองรับการให้บริการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นหลายสาขา ได้แก่ กายภาพบำบัดกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดระบบประสาท กายภาพบำบัดทางเด็ก กิจกรรมบำบัดทางเด็ก กิจกรรมบำบัดฝ่ายกายและจิตสังคม คลินิกตรวจการทรงท่า คลินิกตรวจกล้ามเนื้อด้วยเครื่องมือทันสมัย คลินิกกระดูกสันหลังคด คลินิการกีฬาและคลินิกผู้สูงอายุ

Physical Therapy Center opening    Physical Therapy Center opening

Physical Therapy Center opening    Physical Therapy Center opening

Physical Therapy Center opening

Print

UP