ตัวแทนจาก Niigata University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายวาตานาเบะ โอซามุ จาก Niigata University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์ และบุคลากรจากคณะกายภาพบำบัด นำโดย อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ อ.วิมลรัตน์ สกุลเลิศผาสุข และนายนัฐพร อินทวชิรารัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันในอนาคต

Niigata University of Health and Welfare    Niigata University of Health and Welfare

Niigata University of Health and Welfare    Niigata University of Health and Welfare

Niigata University of Health and Welfare    Niigata University of Health and Welfare

Niigata University of Health and Welfare    Niigata University of Health and Welfare

Print

UP