ผู้แทนจาก Philippines University และ UMT, Myanmar เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ และมหาวิทยาลัย Medical Technology ประเทศพม่า ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับระบบการศึกษา และการเรียนการสอนในสาขาวิชากายภาพบำบัดของแต่ละสถาบัน หารือถึงการร่วมมือในอนาคตของ 3 สถาบัน หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด และห้องปฏิบัติการวิจัย

Visitor    Visitor

Visitor    Visitor

Visitor    Visitor

Visitor    Visitor

Visitor    Visitor

Visitor    Visitor

Print

UP