คณะกายภาพบำบัดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 16 ปี สถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ที่ผ่าน ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด ได้เดินทางไปมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี ของสถาบันฯ โดยมี อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบกระเช้า

16th Anniversary    16th Anniversary

16th Anniversary    16th Anniversary

Print

UP