อำลานักศึกษาเดนมาร์ก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลา Mr. Ask Magnus J. Skifjeld และ Mr. Tommy Lundholm นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก VIA University College of Northern ประเทศเดนมาร์ก โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดนมาร์กได้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

FAREWELL    FAREWELL

FAREWELL    FAREWELL

Print

UP