อาจารย์คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วมการสัมมนา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์จตุพร สุทธิวงศ์ อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าร่วมงานสัมมนา และเวิร์คช็อป “Nation Physiotherapy” ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ Implement of International Classification of Functional, disability and Health (ICF) in Physiotherapy Practice. นอกจากความรู้จากการบรรยายแล้ว ในงานยังเต็มไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกายภาพบำบัดจากประเทศต่างมากมายซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างสัมพันธ์อันดีเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนกายภาพบำบัดต่อไป

Seminar at Indonesia    Seminar at Indonesia

Seminar at Indonesia    Seminar at Indonesia

Print

UP