ตัวแทนนักศึกษาคณะกายภาพฯ เข้าร่วมประชุม The 2nd WYAAP Emerging Leaders Conference ณ ประเทศฟิลิปปินส์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด โดย นายธนินท์รัฐ ประสาชัยมนตรี นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมประชุม “The 2nd WYAAP Emerging Leaders Conference” ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการประชุมที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable development)” ซึ่งว่าด้วยการกล่าวถึงปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และแนวทางการแก้ไข อาทิ ตัวอย่างแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน 2015, แนวทางการก้าวสู่สุขภาพที่ดี, ความสำเร็จทางการศึกษาสู่ความเข้มแข็งของมนุษยชาติ, การจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ, มนุษย์คือศูนย์กลางการพัฒนาที่ดีที่สุด และแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เป็นต้น ภายในงานนอกจากจะได้แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้ว ยังได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาเซียนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

joining The 2nd WYAAP    joining The 2nd WYAAP

joining The 2nd WYAAP    joining The 2nd WYAAP

Print

UP