คณะกายภาพบำบัดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 23 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่าน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Engineering    Faculty of Engineering

Faculty of Engineering    Faculty of Engineering

Print

UP