MUGO Opening Ceremony
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเดนมาร์ก ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด Mahidol University Global Education Office (MUGO) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MUGO    MUGO

MUGO    MUGO

Print

UP