นักศึกษาเดนมาร์กฝึกงานในชุมชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 Mr.Ask Magnus Johennesen Skifjeld และ Mr.Tommy Lundholm Nielsen นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College of Northern Denmark ได้ฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดในชุมชน โดยมี ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ เป็นอาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดในชุมชนเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกายภาพบำบัดในชุมชน ดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชน และ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน

Danish Students    Danish Students

Danish Students    Danish Students

Danish Students

Print

UP