ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดนมาร์ก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

DENISH STUDENTS

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Mr.Ask Magnus Johennesen Skifjeld และ Mr.Tommy Lundholm Nielsen นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College of Northern Denmark และจัดปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Inbound) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน และโรงพยาบาลศิริราช สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมระยะเวลาทั้งหมด 5 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 27 กันยายน 2556

Print

UP