อบรมการเขียนหนังสือราชการ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

งานทรัพยากรบุคคล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการเขียนหนังสือราชการให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดี โดยมีวิทยากรได้แก่ อ.พรสวรรค์ วินิจสร อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Training    Training

Print

UP