การประชุมวิชาการ 2556 : Management in Parkinson’s Disease
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2556 หัวข้อเรื่อง " Management in Parkinson’s Disease " โดยมีวิทยากรคือ อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ และ อ.เฟื่องฟ้า ขอบคุณ อาจารย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Annual Academic Conference    Annual Academic Conference

Print

UP