ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 32 ปี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 32 ปี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบกระเช้าผลไม้

CONGRATULATION    CONGRATULATION

CONGRATULATION    CONGRATULATION

CONGRATULATION    CONGRATULATION

CONGRATULATION    CONGRATULATION

Print

UP