ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคลล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 56
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ และ น.ส. รุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา ตัวแทนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 56

Medical Technology    Medical Technology

Medical Technology

Print

UP