วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดได้จัดงานวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู รวมถึงการกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ในการนี้ มีการมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษา การมอบรางวัลพานไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำกิจกรรม

waikru    waikru

waikru    waikru

waikru    waikru

waikru    waikru

Print

UP