ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Esa Unggul อินโดนีเซีย เยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ผู้แทนจาก Faculty of Physiotherapy, Esa Unggul University, Indonesia เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัด วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย เยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมทัวร์ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมและทำความรู้จักสภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Esa Unggul    Esa Unggul

Esa Unggul    Esa Unggul

Esa Unggul    Esa Unggul

Esa Unggul    Esa Unggul

Esa Unggul    Esa Unggul

Esa Unggul    Esa Unggul

Esa Unggul    Esa Unggul

Print

UP