การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Mckenzie: Advance Physical Therapy Management
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mckenzie: Advance Physical Therapy Management โดยวิทยากร Prof.John Stenner Rusmussen ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2557 ณ ห้อง 409 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

Mckenzie    Mckenzie

Mckenzie    Mckenzie

Mckenzie    Mckenzie

Mckenzie    Mckenzie

Mckenzie    Mckenzie

Mckenzie

Print

UP