วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี คณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมฉลอง 48 ปีแห่งการก่อตั้งและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักกายภาพบำบัดเพื่อให้บริการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยกิจกรรมเริ่มต้นเมื่อเวลา 7.00 น. เป็นกิจกรรมพิธีไหว้กลางแจ้งและพิธีบวงสรวงเสาเอก ถัดจากนั้นเป็นพิธีไหว้พระรูปพระราชบิดาและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลังจากนั้น แขกผู้เข้าร่วมและบุคลากรคณะกายภาพบำบัดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าห้อง Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด

48TH    48TH

48TH    48TH

48TH    48TH

48TH    48TH

48TH    48TH

48TH    48TH

48TH    48TH

48TH    48TH

48TH    48TH

UP