กิจกรรมสัปดาห์วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการสัปดาห์วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2556 โดยในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแสดงเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn    Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn

Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn    Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn

Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn    Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn

Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn    Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn

Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn    Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn

Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn    Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn

Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn    Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Sirindhorn

UP