กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) ระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัดและสาขากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 1 รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ แนะนำวิชาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ผ่านการทำกิจกรรมและเกมออนไลน์ เช่น Webex, Line video call, YouTube โดย รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-13.30 น. อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนะนำคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธี โดยคณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา และ อ.ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีปิด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-13.30 น.

กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight) กิจกรรมรักแรกพบ (Love at first sight)

UP