ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมีผู้บรรยายและสาธิตแบบ Online คือ Professor Hsing-Kuo Wang จาก National Taiwan University, medical college โครงการอบรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน หลักการทางฟิสิกส์ และฝึกปฏิบัติการ นำ Ultrasound imaging ไปใช้ในงานกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ใช้ช่วยในการตรวจร่างกายและการรักษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนางานวิจัยในอนาคต

ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)

UP