ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมในหัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ซึ่งได้เชิญ Professor Hsing-Kuo Wang จาก National Taiwan University, Taiwan เป็นผู้บรรยายและสาธิตผ่านโปรแกรม แบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน หลักการทางฟิสิกส์ และฝึกปฏิบัติการ นำ Ultrasound imaging ไปใช้ในงานกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ใช้ช่วยในการตรวจร่างกายและการรักษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนางานวิจัยในอนาคตต่อไปได้

ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI) ประชุมวิชาการ 2564 หัวข้อ Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI)

UP