วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรมสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีไหว้กลางแจ้ง พิธีบวงสรวงเสาเอก และ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา covid-19 จึงงดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่คณะฯ โดยได้ส่งตัวแทน นำโดย ผศ.ดร.กภ.คมศักดิ์ สินสุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ถวายสังฑทาน ณ วัดหทัยนเรศวร์ ศาลายา จ.นครปฐม

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

UP